Zadanie 9

Przed Tobą zadanie, w którym musisz wykazać się umiejętnością odnalezienia informacji w Internecie!


Książka „Wojna polsko-bolszewicka. Konflikt, który zmienił bieg historii” to pozycja stworzona z okazji setnej rocznicy wybuchu wojny polsko-bolszewickiej. Opowiada ona zarówno o historycznych jak i politycznych stronach konfliktu. Znajdź informację jaką szkołę wyższą ukończył autor książki.

Swoją odpowiedź zapisz w odpowiednim miejscu w Formularzu odpowiedzi.

Fotografia: „Znak” Społeczny Instytut Wydawniczy Sp. z o. o.