Zadanie 02

Przed Tobą zadanie, w którym musisz wykazać się umiejętnością wyszukiwania informacji.

Zdjęcie przedstawia delegację polską, siedzącą po stronie prawej oraz radziecką po stronie lewej podczas posiedzeń tworzenia traktatu kończącego wojnę polsko-bolszewicką. Traktat ten ustalał przebieg granic między tymi państwami oraz regulował inne sporne dotąd kwestie.

Pytanie: W jakiej miejscowości zawarto traktat kończący wojnę polsko-bolszewicką?

Odpowiedź finalnie musisz umieścić w Formularzu Odpowiedzi!

Powodzenia!  

Źródło: https://kpbc.umk.pl/publication/203176