Zadanie 10

Przed Tobą zadanie, w którym musisz wykazać się wiedzą!

Pod spodem znajdziesz bowiem obrazek krzyżówki. Uzupełnienie poszczególnych haseł (np. w pliku tekstowym lub na kartce) stworzy hasło główne (czytane pionowo, zostało specjalnie wyróżnione)

Główne hasło finalnie musisz umieścić w Formularzu Odpowiedzi!

Powodzenia!  

  1. Ile dni trwała Bitwa Warszawska?
  2. Imię jednego z najzdolniejszych dowódców sowieckich w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
  3. Wyprawa …………….. – ofensywa Wojska Polskiego i armii Ukraińskiej Republiki Ludowej przeciwko Armii Czerwonej.
  4. Nazwisko generała, który dowodził polską armią w przegranej bitwie nad Autą.
  5. Od której strony powiat konecki sąsiaduje z powiatem kieleckim?
  6. Miejsce podpisania traktatu pokojowego po wojnie polsko-bolszewickiej.
  7. Miejsce klęski sowieckiej armii konnej Budionnego.
  8. Miejsce jednej z najbardziej krwawych i ciężkich bitew wojny polsko-bolszewickiej.
  9. Pierwszy marszałek Polski.
  10. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podczas Bitwy Warszawskiej.