Zadanie 02

Przed Tobą zadanie, w którym musisz wykazać się umiejętnością wyszukiwania informacji.

Obraz przedstawia bitwę, która miała miejsce 17 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej pomiędzy batalionem piechoty kpt. Bolesława Zajączkowskiego należącego do Detachement rtm. Abrahama, a oddziałami bolszewickiej 1 Konnej Armii Siemiona Budionnego. Rozegrała się na terenie dzisiejszej Ukrainy.

Pytanie: Gdzie odbyła się opisana bitwa i kto jest autorem przedstawionego obrazu?

Odpowiedź finalnie musisz umieścić w Formularzu Odpowiedzi!

Powodzenia!  

autor fotografii: Maciej Szczepańczyk, Mathiasrex