Zadanie 02

Przed Tobą zadanie, w którym musisz wykazać się umiejętnością wyszukiwania informacji.

Przed wybuchem I wojny światowej uzyskał dyplom oficerski w austriackiej szkole wojskowej i został podporucznikiem rezerwy cesarskiej i królewskiej Armii. Był jednym ze współzałożycieli i członków polskich organizacji niepodległościowych: Związku Walki Czynnej, Związku Strzeleckiego i Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. Walczył w Legionach Polskich w trakcie I wojny światowej. Od listopada 1918 roku służył w Wojsku Polskim. Odegrał dużą rolę w czasie wojny polsko–bolszewickiej (1919–1921), zwłaszcza podczas bitwy warszawskiej, w której dowodził 5 Armią Frontu Północnego.

Pytanie: Jak nazywa się się przedstawiony na zdjęciu generał?

Odpowiedź finalnie musisz umieścić w Formularzu Odpowiedzi!

Powodzenia!  

autor fotografii: Collection of the Office of War Information