Zadanie 02

Przed Tobą zadanie, w którym musisz wykazać się umiejętnością wyszukiwania informacji.

Na fotografii przedstawiono Generała broni Wojska Polskiego. Zaczynał w armii Austro-Węgier, brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej i w końcu w wojnie polsko-bolszewickiej. Przewodniczył Polskie Misji Wojskowej w Paryżu, starał się zdobyć poparcie mocarstw zachodnich przeciw zagrożeniu za strony Moskwy. Powierzenie mu szefostwa nad Sztabem Generalnym 22 lipca 1920 r. uważa się za jeden z najważniejszych momentów konfliktu z Rosją Radziecką. Ten świetny organizator uważany jest za jednego z głównych architektów zwycięstwa pod Warszawą (jeśli nie za najważniejszego z polskich dowódców). Zmarł w 1928 r.

Pytanie: Jak nazywał się przedstawiony na fotografii generał?

Odpowiedź finalnie musisz umieścić w Formularzu Odpowiedzi!

Powodzenia!  

autor fotografii: Nieznany – Narodowe Archiwum Cyfrowe, Domena publiczna