Zadanie 09

Przed Tobą zadanie, w którym musisz wykazać się umiejętnością odnalezienia informacji w Internecie!


Wojna polsko – bolszewicka była bardzo ważnym wydarzeniem w polskiej historii. Wielu polskich oraz zagranicznych artystów stworzyło dzieła sztuki przedstawiające jej przebieg i okoliczności.

Jednym z obrazów przedstawiających wojnę polsko-bolszewicką jest obraz Polskie Termopile. Kto jest autorem tego obrazu?

Swoją odpowiedź zapisz w odpowiednim miejscu w Formularzu odpowiedzi.

Karta pocztowa z 1937 r. Zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie