Zadanie 09

Przed Tobą zadanie, w którym musisz wykazać się umiejętnością odnalezienia informacji w Internecie!


Wojna polsko – bolszewicka była bardzo ważnym wydarzeniem w polskiej historii. Wielu polskich oraz zagranicznych artystów stworzyło dzieła sztuki przedstawiające jej przebieg i okoliczności.

Jednym z polskich malarzy, który upamiętnił te wydarzenia był Stanisław Batowski Kaczor. Odnajdźcie nazwę obrazu przedstawiającego wydarzenia z okresu XX w. spod Lwowa, którego autorem jest Stanisław Batowski Kaczor i zapiszcie ją w odpowiednim miejscu w Formularzu odpowiedzi.

Swoją odpowiedź zapisz w odpowiednim miejscu w Formularzu odpowiedzi.

Źródło: Karta pocztowa z 1937 r., na podstawie obrazu Stanisława Kaczora-Batowskiego. Zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie