Kontakt

Organizatorem Gry jest:

Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl

tel. 41 3421115.

Szczegółowe informacje o Grach (również w trakcie Gier) można uzyskać w biurze Wykonawcy:

pod nr tel. 41 300-01-19

lub e-mailowo: biuro@videoevent.pl