Polityka prywatności

 1. Administratorem Twoich danych jest Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 3421115.
 2. Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można się z nim skontaktować  w formie pisemnej na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl.
 3. Wojewoda Świętokrzyski przetwarza Twoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) w celu organizacji Wirtualnych Gier Fabularnych „To właśnie WOLNOŚĆ” na podstawie Twojej zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Twoje dane będą udostępniane firmie Spółdzielnia Socjalna Video – Event z siedzibą w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji Gier jak również okres obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.
 6. Posiada Pan/-i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/-i danych osobowych.
 7. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Panu/-i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pana/-i zdaniem, przetwarzanie Pana/-i danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Podane przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Wirtualnych Grach Fabularnych „To właśnie WOLNOŚĆ”.
 10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.